Operasjonsplanlegger

Jobref. id 15681
Location:
Trondheim, Norway
Deadline:
2019-08-02
False
Duration:
6+months
Region:
Norway
Description
Rollen innebærer å administrere og oppdatere ulike planer (langsiktig hovedplan (1-6 år), operasjonsplan (0-90 dager) og arbeidsordreplan (0-4 uker) for installasjonene.
 
Qualification requirements
- Gode kommunikasjonsevner (på norsk)
- Erfaring med Safran Projects
- Erfaring med SAP
- Ønsker personell med minimum bachlorgrad
- Helst med erfaring fra olje og gassindustrien
Job specific requirements
- Etablere og vedlikeholde av planer i Safran Projects
- Sørge for utarbeidelse av planer
- Fasilitering av planmøter med relevante aktører inn mot installasjonene
- Kvalitetssikring av input til plan og risikostyring
- Koordinering mellom involverte aktører
- Bidra til implementering, brukerstøtte og vedlikehold av felles planstruktur/-hierarki og planverktøy/datasystemer
- Bidra til utvikling av beste praksis innen planlegging og vedlikeholdsstyring, herunder evaluering av plangjennomføring i samarbeid med driftsorganisasjonen offshore
 
Contact information


< Go back

Latest news

2019-04-08 — New owner of AGR TRACS
Read More
2019-04-02 — AGR and First Geo operate as one company now
Read More
© AGR. All rights reserved 2017. Norway l UK l Americas l Asia Pacific l Middle East l Africa